admin@wpghost.cz

Podmínky hostingu

WordPress hosting pro každého

Základní podmínky/pravidla pro hosting Vašeho webu

  1. Webové stránky a jejich obsah musí být v souladu se zákony České Republiky
  2. Webové stránky ani jejich obsah nesmí obsahovat viry ani příbuzné prvky
  3. Webové stránky a jejich obsah musí být v souladu s morálními hodnotami
  4. Vlastníkem webové stránky a obsahu není WPGHOST.cz
  5. Za webovou stránku a obsah odpovídá zákazník/majitel

Administrátor WPGHOST.cz si vyhrazuje právo smazat/pozastavit/skrýt webovou stránku zákazníka, dle nejlepšího úsudku ve věci nevhodného obsahu.

Administrátor WPGHOST.cz si vyhrazuje právo na ukončení hostingu Vašeho webu bez náhrady uhrazeného předplatného. (porušení pravidel/nevhodný obsah)